تبلیغات
موسیقی اصیل ایران

موسیقی اصیل ایران

» ... عمومی ,

<:P:>

در شهر طالقان دراستان مركزی به دنیا آمد. شیدا شاعر و آهنگساز و نوازنده سه تار بود. وی یكی از بزرگترین اساتید موسیقی در زمینه ساخت تصنیف است. شیدا آهنگهای بسیاری برای موسیقی كلاسیك ایران ساخته است. خوانندگان و آهنگسازان بسیاری آهنگهای  او را ضبط كردند. شیدا بهمراه عارف از بزرگترین تصنیف سازان موسیقی ایران بود.


شهردار- حبیب اله مشیر همایون (١٢/١٣٤٨ -١٢٦٤)

در تهران متولد شد. پدرش نصراله خان سپهسالار بود. وی نوازنده پیانو بود كه موسیقی ایرانی را با ساز پیانو می نواخت.  اساتید او آقابزرگ( رئیس موسیقی نظامی)، میرزا حسینقلی فراهانی، حسین اسماعیل زاده و محمد صادق خان سرور الملك بودند. او برای ضبط صفحه بهمراه درویش خان به لندن رفت. وی صفحه های بسیاری به همراه درویش خان، ظلی، فرح انگیز و طاهرزاده دارد.


شهنازی - علی اكبر (١٢۷٦-١٣٦٢)

علی اكبر شهنازی، فرزند حسینقلی فراهانی، نوازنده تار در تهران به دنیا آمد. از چهارده سالگی به ضبط صفحه به همراه پدرش مبادرت ورزید. وی از نوازندگانی است كه در تار نوازی ایران سبك و روش خاص خود را دارد و راوی شیوه و سبك پدرش بود. شهنازی كلاس آموزش تار را در تهران دایر كرد كه در آن شاگردان زیادی تربیت كرد. از شاگردان وی می توان به این افراد اشاره كرد: محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، داریوش طلایی، داریوش پیرنیاكان، رضا وهدانی، محسن نفر، حبیب اله صالحی و .... وی صفحات زیادی را در ایران و خارج از ایران ضبط كرده است و همچنین در رادیو و تلویزیون ایران برنامه های زیادی را اجرا كرده بود. ردیف سازی وی كه به گفته خودش به ردیف دوره عالی شهرت دارد، از دریافت های شخصی وی از ردیف سازی حسینقلی فراهانی است كه با ترتیبی خاص و ساخت قطعات سازی از وی به جا مانده است.


شجریان - محمد رضا (١/٦/١٣١٩)

در مشهد به دنیا آمد. از كودكی و تحت تعلیم پدرش به فراگیری آواز مشغول شد. موسیقی را نزد اساتید بزرگ موسیقی ایران به كمال رساند. اساتیدش اسماعیل مهرتاش، احمد عبادی، عبداله دوامی، محمود كریمی و... بودند. سنتور را نیز نزد فرامرز پایور آموخت. كنسرت های زیادی از شجریان به یادگار مانده كه از مهمترین آنها می توان از كنسرت راست پنجگاه به همراه محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگفر یاد كرد. از كارهای دیگرش، همكاری با گروه های عارف و شیدا و همچنین چاووش بود كه آثاری به یادماندنی موسیقی ایران را شامل می شوند. پس از آن با اجرای كنسرت های بسیار به همراه اساتید دیگر به شناساندن موسیقی ایران در جهان، كارهای بسیاری انجام داد كه هنوز هم ادامه دارد. جایزه پیكاسو كه هر پنج سال به بزرگترین هنرمندی كه در جهت شناساندن فرهنگ و هنر كشور می كوشد اهدا می شود را دریافت كرد. قبل از وی این جایزه را نصرت فاتح علیخان از پاكستان دریافت كرده بود. به همراه مشكاتیان، لطفی، علیزاده، موسوی، پیرنیاكان، كسایی و دیگر استید كارهای بسیاری ضبط كرده است. هم اكنون نیز به اجرای كنسرت به همراه حسین علیزاده و كیهان كلهر مشغول است.


شریف فرهنگ ( ١٣١٢)

در شهرستان آمل در استان مازندران به دنیا آمد. فرهنگ شریف نوازنده تار است و یكی از بداهه نوازان موسیقی ایرانی كه سابقه ای طولانی در این امر دارد. اساتیدش علی اكبر شهنازی و عبدالحسین شهنازی بودند ولی روش او از اساتیدش متفاوت است. او در گروه اركستر گلها در رادیو تار می نواخت و كارهای بسیاری را نیز ضبط كردا است. او كاستهای بسیاری ضبط كرده است و كنسرتهای بسیاری در ایران و كشورهای دیگر اجرا كرده است.


شهناز جلیل ( ١٣٠٠)

در اصفهان متولد شد. شهناز نوازنده تار است و همچنین ویولن، سنتور و تنبك نیز می نوازد. اساتیدش پدرش (شعبان خان كه او سنتور می نواخت) و برادرش ( حسین كه نوازنده تار بود) و غلامرضا سارنگ ( او كمانچه می نواخت) بودند. جلیل و پدرش با تاج اصفهانی نیز كارهایی انجام داده است. او به همراه اساتید موسیقی ایرانی حسین تهرانی، فرامرز پایور، علی اصغر بهاری، محمد اسماعیلی، حسن ناهید و هوشنگ ظریف در گروه اساتید موسیقی ایران سازمی نواخت. كاستهای بسیاری ضبط كرده است و همچنین وی در رادیو آهنگهای بسیاری ضبط كرده است. او در گروه اركستر گلها نیز تار می نواخت.


مسعود شعاری (٢٢/١٠/١۳٤٠)

مسعود شعاری در سال هزار و سیصد و چهل در تهران به دنیا آمد. آموزش موسیقی را از سیزده سالگی با ساز سنتور آغاز كرد. در ادامه ساز تار را نزد ارشد تهماسبی، محمد رضا لطفی، و سه تار را نزد حسین علیزاده آموزش دید و سه تار را به عنوان ساز تخصصی برگزید. برای آشنایی بیشتر با شیوه های مختلف موسیقی و شیوه های اجرایی از محضر علی اصغر بهاری و مهدی كمالیان نیز بهره جست. وی كنسرت های بسیاری در ایران و خارج از ایران اجرا كرده كه تجربیاتی نیز از تلفیق موسیقی ایران و دیگر مناطق به دست آورده. مانند كاست «انتظار» كه همنوازی سه تار و طابلا و كاست « سیر» كه اجرای سه تار به همراه موسیقی الكترونیك و اركستر زهی است. وی هم اكنون مدرس سه تار در دانشكده موسیقی دانشگاه آزاد است.


مختاری - ركن الدین (١٣٥٠-١٢٦٦)

در شهر كرمانشاه به دنیا آمد. ركن الدین خان ضمن آهنگسازی بود ویولن نیز می نواخت. پدرش مختارالسلطنه و اساتیدش حسین اسماعیل زاده و درویش خان بودند. مختاری در دوره رضا پهلوی رییس پلیس بود. وی برای موسیقی كلاسیك ایران آهنگهای بسیاری ساخته است كه از آثار بسیار با ارزش هستند. ارشد تهماسبی آهنگهای ركن الدین را در یك كتاب منتشر كرده است (مجموعه آثار ركن الدین خان مختاری).


مشتاق علیشاه – میرزا محمد (١١٩٧-؟)

 

در شهر كرمان زندگی می كرد. از تاریخ دقیق زندگی او اطلاعات زیادی در دست نیست. مشتاق تا حدودی با سه تار و تار آشنا بود. افزودن سیم واخوان (سیم سوم یا مشتاق) سه تار را به او نسبت میدهند.


معروفی – موسی (١٣۴۴-١٢٨٦)

در تهران متولد شد. موسی معروفی نوازنده تار، آهنگساز و گردآورنده ردیف موسیقی ایرانی بود.  پدرش محمد اسماعیل امین المك ومادرش ( فخرالسادات) پیانو می نواخت. اساتیدش درویش خان ( ٣ سال)، حسین هنگ آفرین ( تئوری موسیقی)، علینقی وزیری ( در مدرسه موسیقی وزیری) بودند. او عضو كانون حفظ و اشاعه موسیقی ایران بود و در آنجا  تار تدریس می كرد. معروفی آهنگهای بسیاری ساخته است. اویكی از اساتید موسیقی ایرانی بود كه بانگاشتن كتابش، ردیف موسیقی ایرانی بسیاری از آثار و قطعات موسیقی ایرانی را در آن گنجانده و حفظ كرده است. موسی معروفی یكی از كسانی است كه توانسته از درویش خان تبرزین طلا دریافت كند. او همچنین عكاسی نیز می دانست.


معروفی – جواد (١٦/٩/١٣٧٠-١٢٩١)

در تهران متولد شد. پدرش موسی معروفی از موسیقی دانان بزرگ ایران بود. جواد معروفی پیانو می نواخت. جواد معروفی آثار موسیقی ایرانی را با ساز پیانو می نواخت و برای این كار، ساز را برای اجرای پرده های ایرانی كوك می كرد. اجرای ردیف موسیقی ایرانی با پیانو از كارهای شاخص معروفی است. او تار نیز می نواخت. اساتید او خاراطونیان و علینقی وزیری (در مدرسه موسیقی وزیری) بودند. جواد معروفی در گروه روح اله خالقی پیانو می نواخت و در رادیو نیز فعالیت می كرد. او آهنگهای بسیاری برای موسیقی ایرانی و ساز پیانو ساخته است.


محمودی خوانساری محمود (٢٣/٤/١٣١٣-١٣٦٦)

درشهر خوانسار به دنیا آمد. خوانساری خواننده بود و همچنین سه تارنیز می نواخت. پدرش جمالالدین محمودی بود. اساتیدش: كمال دهقان، ابوالحسن صبا و منوچهرجهانبگلو بودند. خوانساری یكی از خوانندگان گروه گلها بود.


محجوبی - رضا (٢٩/۴/١٣٣٣-١٢٧٧)

در تهران متولد شد. سازش ویولن بود. پدرش عباس علی امیر ناظم آذربایجانی  فلوت می نواخت و همسرش فخرالسادات پیانو می نواخت. دوستانش مرتضی محجوبی ( برادرش)، درویش خان، ابوالحسن ورزی، امیر فیروزكوهی ( شاعر) و حاج عین الدوله بودند كه كارهای بسیاری در زمینه موسیقی ایرانی انجام دادند. اساتیدش ابراهیم آژنگ، حسین اسماعیل زاده، علی خان بهاری ( دایی علی اصغر بهاری) بودند. او موسیقی رادر سال ١٢٩٣ در مدرسه سن لویی آغاز كرد. از رضا محجوبی آهنگهای بسیار زیبایی بیادگار مانده كه همگی از بیادماندنی ترین آهنگها و با ارزش ترین آثار موسیقی ایران هستند.


محجوبی -  مرتضی (١/١/١٣۴۴-١٢٧٩)

در تهران متولد شد. سازش پیانو بود. مرتضی محجوبی ردیف موسیقی ایرانی را با ساز پیانو می نواخت. با این حال او با سازهای سه تار و ویولن نیزآشنا بود و در زمینه آهنگسازی نیز از بزرگان موسیقی ایران به شمار می رود. در گروه گلها در رادیو، ویولن می نواخت. اساتیدش ابراهیم آژنگ، حسین اسماعیل زاده، حسین هنگ آفرین و مفخم الممالك  پسر امیرناظم ( برای پیانو) بودند. او برای ضبط صفحه با ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، مرتضی نی داوود، تاتایی و ارسلان درگاهی به بیروت و حلب و دمشق سفر كرده بود. اولین كنسرت او در ١٠ سالگی به همراه عارف، رضا محجوبی، مفخم الممالك  و شكراله خان در سینما فاروس اجرا شد. وی حدود٢٢ آهنگ ساخته است.


مسعودیه محمدتقی (١٠/١١/١٣٧٦-١٣٠٦)

Click to Full Biography...English...

در شهر مشهد (استان خراسان) به دنیا آمد. مسعودیه اتنوموزیكولوژیست و آهنگساز بود. او استاد موسیقی دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی بود. وی در كنسرواتوارموسیقی تهران تحصیل كرده و دارای مدرك لیسانس در هارمونی و كنترپوان از آلمان (در سال 1335) و دكترایPHD) ) اتنوموزیكولوژی ( در سال ١٣۴٢) بود. او پدرعلم اتنوموزیكولوژی ایران است. وی كتابهای بسیاری برای موسیقی ایرانی  نوشته است.


مفتاح – مهدی (١٢٨٨)

در تهران متولد شد. آهنگساز و نوازنده ویولن و قانون بود. پدرش محمود خان مفتاح الملك بود. مفتاح در گروه سازهای ملی ایران ساز می زد. استادش ابوالحسن صبا ( ویولن) بود. از شاگردان او می توان سیمین آقا رضی و ملیحه سعیدی را نام برد. او همچنین در اركستر رادیو نیز ساز می زد ( علینقی وزیری رهبر آن اركستر بود). وی چندین آهنگ روی صفحه ضبط كرده است. همچنین كتابهای بسیاری در تئوری موسیقی، ساختار قانون و متد آموزشی برای قانون منتشر كرده است. او آهنگهای بسیاری برای قانون و ویولن ساخته است.


ملاح  - حسین علی (١٣٠٠-١٣٧١)

در تهران متولد شد. ملاح نویسنده، پژوهشگر موسیقی و شاعر بود. همچنین سه تار و ویولن نیز می نواخت. استادش علینقی وزیری بود. او موسیقی را در مدرسه عالی موسیقی آموخت. ملاح  تكنواز ویولن در رادیو بود. او مدرس مدرسه عالی موسیقی، رئیس موسیقی رادیو و عضو موسیقی ملی ایران وابسته به كمیته بین المللی موسیقی بود. ملاح كتابی در زمینه سازشناسی موسیقی ( سازهای ایرانی و سازهای جهان) نوشت، در ضمن كتابها و مقالات بسیاری در مورد موسیقی ایرانی وشعر، توصیفی برای مقاله جامی و توصیفی برای مقاصد الحان ( نوشته عبدالقادر مراغه ای) تصحیح بهجت روح، بیوگرافی موسیقیدانان ایرانی، همچنین تألیف و ترجمه چند نمایشنامه و … دارد.


مشكاتیان – پرویز (٢۴/٢/١٣٣۴)

در نیشابور(استان خراسان) به دنیا آمد. مشكاتیان كار هنری خود را در ٦ سالگی با پدرش، مرحوم حسن مشكاتیان آغاز كرد. مرحوم مشكاتیان  تار و سنتور را استادانه می نواخت و با ویولن  و سه تار  نیز آشنا بود. اساتید او نورعلی برومند، عبداله دوامی، داریوش صفوت، محمدتقی مسعودیه، سعید هرمزی، یوسف فروتن، محمد بركشلی و احمد عبادی بودند. پرویزمشكاتیان در كانون حفظ و اشاعه موسیقی ایران تدریس می كرد. او یكی از اعضای گروه عارف می باشد. او سی دی و كاستهای بسیاری با حسین علیزاده (سرپرست گروه عارف و چاووش)، محمد رضا لطفی (سرپرست گروه شیدا)،  محمدرضا شجریان و... ضبط كرده است. همچنین كارهای او به عنوان یك آهنگساز و پژوهشگر ادامه دارد.


موسوی – محمد (١٢/٢/١٣٢٥)

در اهواز به دنیا آمد. سازش نی است ولی با ساز ویولن نیز آشنایی دارد. موسوی در رادیو و گروه گلها و  كانون حفظ و اشاعه موسیقی ایران ساز می زد. اساتیدش حسن كسائی ( نی)، داریوش صفوت، یوسف فروتن، سعید هرمزی و محمود كریمی بودند.


علی رضا مشایخی ١٥/١١/١۳١٨

در تهران به دنیا آمد. موسیقی را با ساز ویولن آغاز كرد. اساتیدش عبارت بودند از: لطف اله مفخم پایان (موسیقی ایرانی)، حسین ناصحی (آهنگسازی)، افلیا پرتو (پیانو)، هانس یلی نك از شاگردان شوئنبرگ و برجسته ترین نظریه پرداز مكتب وین و گوتفرید میشائیل كونیگ. مشایخی در سال ١۳۳٧ برای ادامه تحصیل به كشور اتریش و شهر وین رفت. سپس در هلند و در شهر اوترخت به تحصیل در زمینه موسیقی الكترونیك پرداخت. در این دوران بود كه اساس موسیقی تلفیقی، كه یكی از شیوه های نگرش او نسبت به موسیقی سنتی است را پایه گذاری كرد. وی اولین آهنگسازی است كه نوگرایی و مدرنیسم را در موسیقی ایران پایه گذاری كرده است. مشایخی با همكاری دانشجویان دانشگاه های موسیقی تهران، جهاد دانشگاهی، سوره و هنر و هنرستان های موسیقی دختران و پسران، اركستر ایرانی موسیقی نو را راه اندازی كرده كه هم اكنون آثار وی را اجرا می كند.


 


نظر ها () || [لینك مطلب]

موسیقی اصیل ایران
.ایمیل.
.پیغام.
آمار وبلاگ

امروز :
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
بازدید كلیه :
كلیه ارسال ها :
كلیه نظر ها :
ایجاد صفحه : 0,39

نویسندگان

Lodo Begman (89)

موضوعات

عمومی (46)
موسیقی اصیل (14)
استاد شجریان (10)
افتخاری (3)
زندگینامه (2)
گفت و گو (1)
ایرج بسطامی (1)
حسین علیزاده (2)
کیهان کلهر (1)
همایون شجریان (2)
ساز (1)
نقد (2)
آلبوم جدید (4)

Template created by 2pak.